Referentsid

 1. Akzo Nobel Baltics AS (värvitehase lisaainete ja vaikude torustike el.küte) + pildid
 2. Alexela Sillamäe AS (kogu terminali raskete kütuste thnoloogiliste torustike ja  pumpade el. küte)+ 4 mahuti(…..m3) isolatsioonitööd. Pontoonkatused – paigaldatud 12 kpl.
 3. Alexela Slovag (Norra)- naftakeemia mahutipargi torustike el .küte ja 6 pontoonkatuse paigaldus
 4. Alexela Terminal AS – raskete kütuste tehnoloogiliste torustike elektrikütete projekteerimine ja teostamine, gaasimahutite elektriküte + pildid
 5. DBT AS  - väetise pneumaatilise laadimissüsteemi el.küte
 6. Dekoil OÜ – tehnoloogiliste torustike elektrikütte projekteerimine ja paigaldus
 7. Eesti Energia Õlitööstus AS - magistraaltorustike elektriküte
 8. GreenMarine AS – õliseguste vedelike puhastusseadmete elektrikütte projekteerimine ja paigaldus
 9. Kiviõli Keemiatööstuse OÜ – aastal 2012 ehitatud uuute mahutiparkide, pumplate ja autolaadimisestakaadi el.kütte projekteerimine ja ehitamine + pildid
 10. EW Production OÜ – Norrasse tarnitud mahutite el. küte + pildid. Tehnoloogiliste torustike el. kütted, pontoonkatuste remonttööd
 11. AS Biodiesel (Paldiski) kogu tehase ja mahutipargi ning raudtee-estakaadi elektrikütte projekteerimine ja paigaldus
 12. Nynas AS – tehnoloogiliste torustike el. küte ja hooldus
 13. Oiltanking Tallinn OÜ – tehnoloogiliste torustike el. kütte projekteerimine ja ehitus.Petkam Realty OÜ – raudtee- estakaadi, mahutipargi ja autoestakaadi tehnoloogiliste torustike el.küte
 14. Vesta Terminaal Tallinn OÜ – terminali elektrikütesüsteemi projekteerimine ja ehitus. Pontoonkatuste paigaldus……..tk.
 15. Vopak E.O.S AS (suuremahulised el. küttekaabeldusega seotud tööd järgmistes terminaalides: pakterminal – el.küttesüsteemid + pontoonkatuste tarne ja paigaldus…….tk; Trendgate terminaal – kogu el.küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus + pontoonkatused…….. tk; Termoili terminaal – uute rauteeestakaadide el.küttesüsteemide projekteerimine ja ehitus + pontoonkatuste tarne ja paigaldus …….tk; Stivterminal – autolaadimisestakaadi betoonaluse el. küte + pontonkatuste tarne ja paigaldus- 3 tk.
 16. VKG OIL AS Õlitehaste Petroter I küttekaablite ja tarvikute tarne, Petroter III küttekaablite ning tarvikute tarne ja paigaldus
 17. Scantrans AS terminaali kogu el.küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus
 18. Osula Graanul AS – puiduhakke etteande punkrite elektrikütte ptarne ja paigaldus
 19. AS BCT – mahutipargi torustike el.kütte projekteerimine ning paigaldus
 20. OÜ Krimelte – esimese tootmisjärgu tehnoloogiliste torustike ja mahutite el.küte. Punkerdustanker VIIMSI blendersüsteemi el.küte.
 21. EUROCHEM AS – keemiaterminali mahutipargi, pumpla ja raudteeestakaadi el.kütte projekteerimine ja ehitus